Bộ công an trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ


fc1da7257992fc36032e11db3df7a664_S

BỘ CÔNG AN

TỔNG CỤC HẬU CẦN

VIỆN KỸ THUẬT HÓA SINH

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI LIỆU NGHIỆP VỤ

29.8.13_thieutuong-450

Ban lãnh đạo Trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ